Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2989/UBND-NC ngày 7/6/2022, theo đó đồng ý chủ trương để Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tuyển dụng 315 chỉ tiêu biên chế viên chức giáo dục, bao gồm: 43 giáo viên bậc học mầm non, 234 giáo viên tiểu học, 18 giáo viên trung học phổ thông và 20 nhân viên hành chính còn thiếu so với biên chế được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.
Việc tuyển dụng hoàn thành trước 30/9/2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.467
    Online: 15