Sáng ngày 07/6/2022, Đảng bộ xã Sơn Trà đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn.

          Tham dự hội nghị về phía huyện có đồng chí Võ Văn Tuấn, HUV- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, đồng chí Phan Thị Hoài Thương, HUV - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy. Ở xã có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã; các đồng chí cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã cùng các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Phan Thị Hoài Thương, HUV - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã Sơn Trà đã truyền đạt: Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hoá con người Hương Sơn, đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 08/4/2022 của Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 12 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội LHPN trong thời gian tới. Chỉ thị số 17 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết số 04 năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 06 năm 2022 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội nghị học tập chuyên đề diễn ra trong một buổi với nhiều nội dung quan trọng. Qua việc học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề, chỉ thị, Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc học tập Chuyên đề năm 2022 và các Chỉ thị, Nghị quyết góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 86.997
    Online: 5