Sáng ngày, 13/10 Hội Nông dân xã Sơn Trà tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023). Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Trọng Bằng, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy, Trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, các đồng chí cán bộ, công chức. Các đồng chí chủ tịch Hội nông dân xã qua các thời kỳ. Các đồng chí Bí thư, Thôn trưởng 5 thôn và toàn thể hội viên 5 chi hội.

Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Lê Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã đã có bài diễn văn quan trọng về lịch sử truyền thống 93 năm của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập gắn liền với lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng Việt Nam, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Trọng Bằng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, giai cấp nông dân luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng, Nhà nước ta xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 93 năm phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng.

Những thành tựu quan trọng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến to lớn, quan trọng Hội Nông dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc trong 93 năm qua.

Các diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh cũng sẽ tạo nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn tới nền nông nghiệp và đời sống nông dân. Do đó, phong trào nông dân và tổ chức Hội Nông dân  phải không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Trọng Bằng đề nghị Hội nông dân xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội; tiếp tục phát động các phong trao thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Công tác Hội và phong trào nông dân sẽ tiếp tục có thêm nhiều bước phát triển mới, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa./.

Nguồn: Lê Thị Huyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 160.830
    Online: 13