Sáng này 23/6, xã Sơn Trà phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Ttruyền thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng Chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số và kỹ năng Ứng dụng CNTT cho người dân, Doanh nghiệp và cán bộ xã Sơn Trà.

Tham gia lớp tập huấn có gần 50 người là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, Trưởng phó các ban nghành đoàn thể; Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, Tổ chuyển đối số ở thôn; các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Trong thời gian 1 buổi các giảng viên Trung tâm CNTT truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã truyền đạt 04 chuyên đề, nội dung gồm: Một số văn bản pháp luật về công khai, minh bạch thông tin trên môi trường mạng, Dịch vụ công trực tuyến. Chuyển đổi số. Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin. Kỹ năng sử dụng Intownet trong khai thác thông tin. An toàn thông tin mạng. Hướng dẫn sự dụng dịch vụ công trực tuyến. Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, các doanh nghiệp, HTX, các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng và người dân nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; từ đó triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh và tại cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi tới Nhân dân để thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho chính đời sống của người dân./.

Một số hình ảnh của hội nghị tập huấn:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 160.818
    Online: 10